Nieuw boek: “40 jaar sinterklaas in Hoogboom”

40 jaar Sinterklaas in HOOGBOOM    

 

Het boek geeft een overzicht van 40 jaar sinterklaasvieringen in Hoogboom, een initiatief van HOBONIA vzw.

Sinds 1973 werd elk jaar een stoet georganiseerd, voor en met de kinderen van Hoogboom.

Dank zij de medewerking van alle plaatselijke verenigingen en de giften van velen gingen de kinderen, na een korte animatie in Den Haasdam, tevreden met een geschenkenpakketje naar huis.

Door bundeling van de sinterklaasbijdragen uit de jaarboeken van HOBONIA, is een boekje tot stand gekomen met de titel “40 jaar Sinterklaas in HOOGBOOM”. Het boekje, 78 blz, wordt in kleur gedrukt en bevat 256 foto’s plus een korte beschrijving van de 40 vieringen.

In die jaren werden nagenoeg 10.000 pakjes uitgedeeld aan evenveel kinderen en allen gingen na afloop tevreden naar huis. Nu komen de kinderen en kleinkinderen van die jongens en meisjes en beleven eveneens een leuke dag bij de huidige sintvieringen.

Liefhebbers kunnen het boekje reeds bestellen bij de heemkring HOBONIA hobonia@telenet.be en betalen door overschrijving van 24 EURO op rekening: BE38 4094 0768 4172 met opgave van naam en adres. Besteld vóór 15 december dan kan het nog afgehaald worden voor eind december (Vinusakker 24, 2950 Kapellen).

Voor een voorbeeld van het boek druk op de link: Historiek Sint 1973-2012 trial