Info kastelen

Van Kasteel naar Kasteel

DE AUTEUR

Voor Paul Arren (° Boom 8 mei 1941), aktief bestuurslid van de Kulturele Heemkring “Hobonia” te Kapellen-Hoogboom, werd in de geschreven pers een nieuw woord bedacht: kasteel-o-Ioog. Deze term slaat op zijn passionele hobby waaraan hij – gedurende maar dan 30 jaar – al zijn vrije ogenblikken spendeerde.
Deze, niet alledaagse, belangstelling ontstond in 1960, tijdens een bezoek aan het kasteeldomein van Beloeil, het stamslot van de prinselijke familie de Ligne. Gaandeweg werden alle toegankelijke kastelen op Belgisch grondgebied opgezocht; intussen werd elke informatie, met betrekking tot de kastelen in het hele land, verzameld en in een systematisch gerangschikt archief opgeborgen.

In het “Kastelenjaar” (1972) begon hij artikels te schrijven over kastelen, die in dat jaar uitzonderlijk voor het publiek werden opengesteld. Sindsdien beschreef hij een 600-tal kastelen. Eerst werden zij maandelijks in een personeelstijdschrift gepubliceerd, maar later eveneens in talrijke – vooral heemkundige – werken.

Op aandringen van het bestuur van HOBONIA startte Paul in 1984 met het bundelen van zijn kasteelbeschrijvingen en in 1985 verscheen dan het eerste deel in de reeks “Van Kasteel naar Kasteel”, intussen is het elfde – en helaas laatste – deel verschenen.

In zijn werken besteedde de auteur vooral aandacht aan de opeenvolgende eigenaars die elk behandeld kasteel heelt gekend, Legendes – aan sommige kastelen verbonden – evenals talrijke wetenswaardigheden en anekdotes op toeristisch en geschiedkundig vlak, maken dat de boeken voor iedereen interessant zijn. Dat de werken daarbij nog in een vlot leesbare taal werden geschreven is lekker meegenomen.

image002

In 1975 werd hij door de “Culturele Heemkring Hobonia” uitgenodigd om een dia-avond
te verzorgen en meteen werd hij lid van deze vereniging. In februari 1976 werd hem gevraagd om deel uit te maken van het bestuur van deze heemkring, wat hij na enige aarzeling toezegde. Sindsdien is hij onafgebroken bestuurslid gebleven bij de heemkring.

Paul bracht zijn boeken ook steeds eigenhandig naar de mensen die het boek graag thuis bezorgd kregen, bang als hij was dat zijn boeken beschadigd of verloren zouden raken als hij ze zou opsturen. Op die manier kwam hij ook in contact met de mensen die in zijn werk geïnteresseerd zijn.

Sindsdien publiceerde hij om de twee jaar een nieuw album van telkens ongeveer 320 bladzijden. Regelmatig werd hem – door mensen die naar zijn volgende album zaten uit te kijken – gevraagd waarom ze toch zo lang moesten wachten. Maar hij kon niet vlugger werken. Liever dan voor kwantiteit koos hij voor kwaliteit. Het moest correct zijn! Meer dan eens kwam hij tegenstrijdige gegevens tegen en dan was het kwestie van op zoek te gaan naar de juiste toedracht, dat kostte dikwijls heel wat tijd.

Wat hem ook steunde in zijn – soms toch wel uitzichtloze – opzoekingen, was het feit dat de betrokken kasteeleigenaars, bij het zien van het uiteindelijk resultaat, steeds vol lof en verwondering waren over de verworven details. Niet zelden kreeg hij de vraag om voor een ander kasteel in hun familiekring gelijkaardige opzoekingen te doen.

Gedurende al die jaren heeft Paul tienduizenden kilometers afgelegd naar alle uiteinden van het land en heeft hij een massa aan fotomateriaal bij mekaar gesprokkeld.

In tal van gerenommeerde werken komt zijn naam voor in de bronvermelding … en daar was hij (terecht) stiekem toch wel een beetje trots op!

In de loop van de jaren haalde Paul ook meermaals de media, o.a. :

  • BRT 1 met Paul Jacobs en Betty Melaerts
  • verschillende keren Radio Antwerpen
  • verschillende vrije radio’s
  • regionale TV-stations
  • VTM – Zondag Josdag
  • VRT – Vlaanderen vakantieland, waar hij tijdens de opnamen amper aan een ongeluk ontsnapte; hij zat in een koets waarvan de paarden op hol sloegen daarbij werd hij uit de voortdenderende koets geslingerd met het gevolg dat we – toen we de volgende dag met verlof vertrokken – met een bont-en-blauwe Paul op stap moesten
  • verschillende dagbladen, regionale bladen, tijdschriften
  • enz.

Hij kreeg in de media zelfs de speciale naam van “kasteel-o-loog” toebedacht.

Paul was ook bestuurslid van het “Jacques Baron Le Roy Genootschap” te Ranst.

Op 20 mei 2006 werd hem, door de “Gouw Heemkunde Antwerpen”, postuum het eremerk “Deken Jozef Van Herck Eremerk”
toegekend. Van deze blijk van waardering, voor zijn jarenlange werk, is Paul zich nog bewust geweest en dat heeft hem in zijn laatste uren enorm veel deugd gedaan.…

paul_arrenimage003

Meer informatie over de boekenreeks “Van Kasteel Naar Kasteel” kan u vinden op de website: www.vankasteelnaarkasteel.be