Culturele Heemkring

De Culturele Heemkring HOBONIA werd opgericht op 25 september 1971 als resultaat van de heemkundige tentoonstelling “100 jaar parochie St.-Jozef Hoogboom”. HOBONIA heeft zich tot doel gesteld de geschiedenis van de wijk Hoogboom na te gaan en het plaatselijke culturele leven te stimuleren.

Hiertoe geeft HOBONIA een jaarboek uit met artikelen over Hoogboom, algemeen culturele bijdragen en verslagen i.v.m. de activiteiten van de kring. Statuten VZW verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2000.

Voor een gezinsbijdrage van 16,00 €  per jaar genieten de leden van :

 • Jaarboek “HOBONIA”
 • Stadswandelingen, theaterbezoeken, museumbezoeken, dia- of filmavonden, kasteelbezoeken, kasteel- of domeinwandelingen, tentoonstellingen, enz.
 • Jaarlijks de traditionele algemene vergadering met breugeltafel of iets gelijkaardigs.
 • Jaarlijks een uitstap met etentje.
 • Sinterklaasviering met alle Hoogboomse verenigingen
 • Gratis thema-avonden 

Meer inlichtingen zijn te bekomen bij een der bovenstaande bestuursleden.

Een steunabonnement en firma’s betalen 25,00 € lidgeld per jaar.

 

Met trots kunnen wij terugblikken op een lange rij manifestaties waarbij we succes behaalden dank zij de goede samenwerking tussen bestuur en leden.

De belangrijkste verwezenlijkingen zijn :

 

 •     25 – 26 september 1971:    Eeuwfeesttentoonstelling “Parochie Sint-Jozef Hoogboom”
 •     13 – 14 oktober 1973:        eerste groepstentoonstelling met plaatselijke kunstenaars.
 •     9 tot 11 november 1974:    tweede groepstentoonstelling met plaatselijke kunstenaars.
 •     1 september 1975:             Brochure “De Oude Gracht te Hoogboom” – Raymond Roelands.
 •     23 juni 1976:                     de kerk van Hoogboom wordt als monument gerangschikt en de omgeving ervan wordt beschermd als landschap.
 •     22 en 23 januari 1977:      heemkundige tentoonstelling “5 jaar HOBONIA”
 •     zomer 1977:                       uitgave van de brochure “HOBONIA, Hoogland van Ekeren”
 •     9 en 10 februari 1980:       tentoonstelling “Ambachten van eertijds en nu”
 •     21 maart 1982:                  tentoonstelling “Van Instrumentenbouwers en Spelemannen”
 •     29 oktober 1982:               uitgifte van de HOBONIA-gedenkpenning n.a.v. de grenscorrectie met Kapellen.
 •     11 november 1987:            inwandelen van het “HOBONIAPAD”; wandelpad op het grondgebied van Kapellen en Hoogboom.
 •     2 september 1992:             Brochure “Kastelen in Kapellen” – Paul Arren
 •     12 september 1993:           Deelname Open Monumentendag en brochure “Militaire Domeinen in Kapellen”
 •     11 september 1994:           Deelname Open Monumentendag en brochure “Kapelletjes in Kapellen”
 •     10 september 1995:           Deelname Open Monumentendag en brochure “Burgerlijke Openbare gebouwen in Kapellen”
 •     8 september 1996:             Deelname Open Monumentendag en brochure “Kleur en kunst”
 •     21 september 1996:           25 jarig jubileum: uitgave “De Geschiedenis van Hoogboom” – Paul Arren, Harry De Sitter en Raymond Roelands
 •     14 en 15 september 1996: medewerking aan de viering 125 jaar parochie Sint-Jozef en “klank en lichtspel”
 •     14 september 1997:           Deelname Open Monumentendag en brochure “ARBEID”
 •     13 september 1998:           Open Monumentendag “Feest” – gids in autobuscarousel
 •     5 november 1999:              Eerst activiteit in nieuw lokaal “Huize Bauwin” (Wachtlokaal)
 •     19 oktober 2001:               uitgave van: “Restauratie van een monument: Sint-Jozef HOOGBOOM”       (geschiedenis van de restauratiewerkzaamheden van 1985 tot 2001)
 •     15 augustus 2003:             Geschiedenis 30 jaar sinterklaasvieringen in Hoogboom
 •     12 september 2004:           Deelname Open Monumentendag – tentoonstelling “Oude Gracht”
 •     17 september 2005:           medewerking aan inhuldigingsplechtigheid standbeeld “Jan van Hoogboom”
 •     3 februari 2006:                 inhuldiging nieuw lokaal”Blok J”
 •     1 september 2007:             Geschiedenis 35 jaar sinterklaasvieringen in Hoogboom
 •     7 november 2008:              presentatie digitale fotoshow “Soldatengraven 1939-1945”
 •     16 – 25 september 2011:   jubileumviering HOBONIA 40j, COY 40j en Sint-Jozef 140j.
 •     1 december 2012:              Geschiedenis 40 jaar sinterklaasvieringen in Hoogboom
 •    Uitgifte van de Kastelenboeken “VAN KASTEEL NAAR KASTEEL” van Paul Arren
  20 oktober 1985:                    deel 1
  11 oktober 1987:                    deel 2
  7 oktober 1989:                      deel 3  – met tentoonstelling “Kastelen in Antwerpen”
  19 oktober 1991:                    deel 4 – met kunsttentoonstelling i.s.m. De Platanen
  16 oktober 1993:                    deel 5 – met Cultureel weekend in de Platanen
  14 oktober 1995:                    deel 6
  18 oktober 1997:                    deel 7
  5 november 1999:                  deel 8 – met tentoonstelling Mevr. Severins
  19 oktober 2001:                    deel 9 – tentoonstelling Dhr. Sim Cootjans
  15 november 2003:                deel 10 – tentoonstelling “Hobonia stelt ten toon”
  19 november 2005:                deel 11 – tentoonstelling Mevr. Severins – Kasteel Larikshof