Hobonia

Oprichting HOBONIA in 1971

Op 28 september 1871 werd E.H. Lodewijk Adriaan Schevelenbos als eerste pastoor van de Sint-Jozef- parochie te Hoogboom ingehaald. Deze gebeurtenis zou honderd jaar later aanleiding geven tot de organisatie van een grootse eeuwfeestviering.

Het inrichtend comité bestond uit :
– voorzitter : René Buyst, schepen;
– ondervoorzitter : Guido Boogaerts;
– secretaris : Hubert Libert, gemeenteraadslid;
– schatbewaarder : Walter Bresseleers;
– leden : Harry De Sitter, Roger Michels, Robert Ogiers, Raymond Roelands en Pieter Van Velthoven.

Op zaterdag 25 en zondag 26 september 1971 werd er in het parochiecentrum “Den Haasdam” een grote heemkundige tentoonstelling “Hoogboom Vroeger en Nu” opgebouwd. Deze tentoonstelling was naar de voorbereiding en de realisatie toe het werk van de net geciteerde comité-“leden”. Het resultaat mocht er zijn en de belangstelling was bijzonder groot. Alsof de microbe hen te pakken kreeg, besloten de inrichters om het daar niet bij te laten en zij trokken meteen de heemkundige toer op. De Heemkundige Kring “Hobonia” werd prompt boven de doopvont gehouden. Pieter Van Velthoven en Raymond Roelands namen meteen een bestuursfunctie op; de andere comitéleden hielden het voorlopig bij een gewoon lidmaatschap.
Uit een eerste officiële nota van “Hobonia” gericht aan de bezoekers van de tentoonstelling citeren we volgende parafrase :

” De heemkundige tentoonstelling “Hoogboom Vroeger en Nu” is de eerste verwezenlijking van “Hobonia”, de pas opgerichte heemkring van Hoogboom. Voor sommigen onder U zal het woord “heemkring” bekend zijn, voor anderen zal het vreemd lijken. Sta daarom eventjes deze kleine toelichting toe : Heemkunde betekent de plaatselijke geschiedenis leren kennen, bestuderen hoe onze voorouders leefden en werkten en kijken hoe Hoogboom groeide tot wat het nu geworden is. Het is door de kennis van het verleden dat we meer eerbied krijgen voor het heden en de toekomst.”

Vele bezoekers steunden het initiatief en schreven zich meteen als lid van de heemkring in. De trein was vertrokken en zou in zijn vaart niet meer te stuiten zijn. Heemkundig werd er heel wat weg afgelegd en het culturele leven in Hoogboom kreeg extra stimulansen.

Zoals het iedere vereniging past, werden ook in de schoot van de heemkring statuten opgesteld. Zij hebben tot doel alle mogelijke misverstanden te voorkomen en het verenigingsleven in rechte banen te leiden.
Artikel 1 bepaalt:

“onder de benaming “HOBONIA” wordt een culturele heemkring (hierna vereniging genoemd) opgericht, die tot doel heeft:
a. De geschiedenis van Ekeren, bijzonder die van de wijk Hoogboom na te gaan.
b. Het plaatselijke culturele leven te stimuleren.”

Reeds vijfendertig jaar lang hebben we het doel van onze vereniging voor ogen gehouden; als we de diverse activiteiten bekijken, dan mogen we vaststellen dat ruimschoots voldaan werd aan deze doelstelling. Meer nog, HOBONIA werd een begrip in Hoogboom en ver daarbuiten.
Dit succes is te danken aan een dynamisch bestuur dat in de loop van deze 35 jaar steeds, door creativiteit en actualiteit te combineren, de interesse van de vele leden en belangstellenden wist op te wekken.

40 jaar bestuur

Voorzitters:

25 september 1971 1 juli 1975 Pierre Van Velthoven
1 juli 1975 Raymond Roelands

Secretarissen:

25 september 1971 7 april 1972 Raymond Roelands
7 april 1972 1 mei 1975 Rudi Gommeren
1 mei 1975 14 februari 1981 Walter Segers
14 februari 1981 11 januari 1995 Paul Arren
11 januari 1995 14 februari 2009 Harry De Sitter
14 februari 2009 Gerarda Van der Jonckheyd

Penningmeesters:

25 september 1971 27 februari 1976 Raymond Roelands
27 februari 1976 12 februari 2000 Harry De Sitter
12 februari 2000 Emiel Brijssinck

Archivarissen:

1 september 1973 12 augustus 1975  Albert Wesenbeek
27 februari 1976 14 februari 1981 Paul Arren
14 februari 1981 13 maart 1984 Marcel De Vos
13 maart 1994 14 februari 1987 Paul Arren
14 februari 1987 24 februari 1990 Luc Peeters
24 februari 1990 27 april 2006  Paul Arren
27 april 2006 Helga De Vos

Erfgoedmedewerkers:

15 juni 2005 14 februari 2009 Gerarda Van der Jonckheyd

In ons boek “Geschiedenis van Hoogboom” hebben we een hoofdstuk gewijd aan de diverse activiteiten van HOBONIA. Daarin geven we een kort verslag van de verschillende onderwerpen.