Boek geschiedenis “OUDE GRACHT”

Kaft boek OG B1a-fin-4

Geschiedenis van kasteeldomein “OUDE GRACHT”

Naar aanleiding van 45 jaar HOBONIA in september 2016 ontstond de idee om alle bestaande teksten van Oude Gracht te bundelen in een boek.

Het is een lijvig werk geworden met vele foto’s, pentekeningen en geschiedkundige gegevens. Het boek bespreekt het kasteeldomein vanaf de oprichting van een eerste hof van plaisantie, de bouw van het kasteel, de afbraak ervan, tot de verkoop van het domein in 1982. Sinds 2013 werd domein Oude Gracht aangeduid als “Ankerplaats”, een gebied dat behoort tot de meest waardevolle landschappelijke plaatsen.

We voegen ook een hoofdstukje toe met een aantal verwezenlijkingen van de nieuwe eigenaars. Zij hebben allen hun hart verloren aan dit kasteeldomein en doen er alles aan om het park van weleer te behouden en te vernieuwen.

Hoogboom werd destijds dikwijls omschreven als een landelijk dorp met drie kastelen – “Het Goed van Bunge”, “Het Kasteel van Mallinckrodt” en “Het Hof van Grisar” – vele families verdienden er de kost met hun werk in ’t park of in ’t kasteel.

Op Oude Gracht – “Het Goed van Bunge” – woonden en werkten gedurende al deze jaren honderden personen. Hiervan hebben we slechts een miniem aantal namen, foto’s en gegevens, zodat het niet mogelijk was hieraan een betrouwbaar hoofdstuk te wijden.

Om dit hiaat in de toekomst op te vullen zouden we graag een warme oproep doen aan allen die op Oude Gracht gewoond of gewerkt hebben, om alle gekende informatie zo uitgebreid mogelijk neer te schrijven en aan HOBONIA vzw te bezorgen. Zo mogelijk met foto’s.

We denken hierbij aan: namen, woonplaats op het domein, functie, periode van tewerkstelling, foto’s, enz.

Van harte bedankt voor uw interesse in het mooie kasteeldomein.

 

Het boek werd uitgegeven in 2 versies:

 

Versie 1 – “Paperback” (zachte kaft in kleur)

 groot formaat: 21 cm x 29,7 cm

zachte omslag: houtvrij macopapier, 250 gram/m2 mat geplastificeerd, kleurendruk.

  • ca. 190 blz. gedrukt in zwart/wit op Satin papier, 115 gram/m2
  • illustraties: pentekeningen en foto’s uit het rijke archief  van HOBONIA

Kostprijs:            31,50 €

verzendingskosten:                       5,00 €

 

Versie 2 – “Hardcover Casewrap” (harde kaft in kleur)

groot formaat: 21 cm x 29,7 cm

harde omslag: houtvrij macopapier, 250 gram/m2, mat geplastificeerd, kleurendruk

  • ca. 190 blz. gedrukt in kleur op Satin papier, 115 gram/m2
  • illustraties: pentekeningen en foto’s uit het rijke archief  van HOBONIA

Kostprijs:         48,00 €

verzendingskosten:                  5,00 € 

HOBONIA vzw

Vinusakker 24

2950 Kapellen Hoogboom

IBAN: BE38 4094 0768 4172 – BIC: KREDBEBB

!!! Vergeet de mededeling niet; exacte Voornaam en Naam zijn onontbeerlijk

  

Bestelling is pas definitief na betaling

meer info via hobonia@telenet.be