Nieuw boek: 750 Jaar HOOGBOOM 1267 – 2017

Inschrijvingsstrook bestelling

Ondergetekende wenst te bestellen:

……. ex. harde kaft kleur à 49,50 € = ……… €

binnenwerk kleur

……. x    verzendingskosten à 5 € = ………… €

Totaal: …………………………………. €

Voornaam: ………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………

Straat – nr.: ……………………………………………………..

Postnr.- plaats: …………………………………………………….

Email: …………………………………………………………………

Tel/GSM: …………………………………………………………….

 

Bestelling is pas definitief na betaling

 Handtekening……………………………………………………….

 

Indien u geen verzendingskosten betaalde zal u verwittigd worden wanneer en waar het boek ter beschikking is.

 750 jaar HOOGBOOM 1267 – 2017

In 2017 vieren we 750 jaar Hoogboom, dus tijd om dit jubileum passend te eren met een nieuwe geschiedenis van HOOGBOOM. Naar aanleiding van 45 jaar HOBONIA in september 2016 werden alle bestaande teksten van Oude Gracht gebundeld in een boek Geschiedenis van kasteeldomein “OUDE GRACHT” in Hoogboom.

Met deze nieuwe jubileumuitgave tracht HOBONIA de lezer, jong en minder jong, te sensibiliseren voor het verleden, maar evenzeer te motiveren om te beschermen en te redden wat aan waardevols dreigt verloren te gaan en dit met het uiteindelijke doel de wereld waarin wij leven bewoonbaar te houden.

Jarenlange opzoekingen staan borg voor een waardevolle aanvulling van het eerste boek “De Geschiedenis van HOOGBOOM”, met een veelbelovende subtitel “Van landelijk Ekers dorp tot parel aan de Kapelse kroon”, uitgegeven in 1996.

We zijn er ons van bewust dat, ondanks alle inspanningen, de absolute perfectie een utopie zal blijven; immers het werk geraakt niet voltooid. Steeds weer komen er nieuwe elementen aan het licht en, gezien heemkunde alles met de tijd te maken heeft, zal dit een perpetuum mobile blijven. HOBONIA zou zich bijzonder gelukkig achten mocht dit boek het zaad, dat ongetwijfeld her en der onder de lezers aanwezig is, laten ontkiemen. Heemkunde is van alle tijden en voor de ganse bevolking.

We hebben in dit boek bijzondere aandacht willen besteden aan o.a.:

 • de mensen die op Oude Gracht geleefd en gewerkt hebben;
 • de vroegere middenstanders van Hoogboom, zoals er zijn: de boeren, de winkeliers, de café’s, de kleine zelfstandigen, enz.;
 • het einde van onze kazerne en het begin van een nieuwe bestemming;
 • een verhaal dat het Hoogbooms dialect moet vereeuwigen.

Dit alles verre van volledig, maar misschien een opdracht voor jonge heemkundigen.

Het werd een zeer verzorgde vormgeving; het resultaat van de ervaring die we in het verleden opgedaan hebben met onze vroegere boeken en diverse artikelen.

Het boek wordt uitgegeven in kleur, gebonden en met harde kaft.

Hardcover Casewrap (harde kaft in kleur)

 • groot formaat: 21 cm x 29,7 cm
 • harde omslag: houtvrij macopapier, 250 gram/m2, mat geplastificeerd, kleurendruk
 • 224 blz. gedrukt in kleur op satin papier, 115 gram/m2
 • illustraties: pentekeningen en foto’s uit het rijke archief

van HOBONIA

 • Kostprijs:
  • na 25 juni 2017: 49,50 €

 verzendingskosten: 5,00 €

 Roelands Raymond (voorzitter HOBONIA)

Vinusakker 24

2950 Kapellen Hoogboom

IBAN: BE90 7350 4609 8832 – BIC: KREDBEBB

(hobonia@telenet.be – GSM 0478/30.63.22)

 !!! Vergeet de mededeling niet:

Exacte Voornaam en Naam zijn onontbeerlijk